xuantho : Tin CCHC của địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã xuân thọ huyện xuân lộc
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tuyên truyền CCHC địa phương

 
Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm công vụ của các cơ quan đơn vị, địa ... (24/04/2024)
Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm công vụ của các cơ quan đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sun... (01/04/2024)
Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành văn hoá, Thể thao và du lịch tỉnh Đồng Nai
Quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thể th... (01/04/2024)
Quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thể thuộc quyền giải quyết của ngành nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành luật nghĩa vụ quân sự trên địa... (29/12/2023)
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành luật nghĩa vụ quân sự trên địa bàn huyện
Hướng dẫn đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia qua ứng dụng VneID (04/12/2023)
Hướng dẫn đăng nhập cổng dịch vụ công quốc gia qua ứng dụng VneID
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành luật nghĩa vụ quân ... (14/11/2023)
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành luật nghĩa vụ quân sự trên địa bàn huyện
Tập trung triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông (14/11/2023)
Tập trung triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông
Quyết định về việc công nhận bộ thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực qu... (14/11/2023)
Quyết định về việc công nhận bộ thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực quân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã tỉnh Đồng Nai
Quyết định về việc công nhận bộ thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực qu... (14/11/2023)
Quyết định về việc công nhận bộ thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực quân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp xã tỉnh Đồng Nai
Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chí... (14/11/2023)
Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính,thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

     Next
Posts on:
Select a date from the calendar.