page load: 0x80070002 Trang - Thủ tục hành chính
xuantho : Thủ tục hành chính Xã An Viễn huyện Trảng Bom
chào mừng quý vị đến với website xã xuân thọ huyện xuân lộc
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thủ tục hành chính

 
Nội dung tìm
Tìm theo
Sắp xếp
Lĩnh vực

Tên thủ tụcLĩnh vực
Quyết định về việc bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 1
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TỈNH ĐỒNG NAI (Ban hành kèm theo Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 12/6/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 1
* Thủ tục thành lập Trung tâm Học tập cộng đồng cấp xã, thị trấn 2
* Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở; tiểu học; mầm non 6
* Thủ tục thành lập; Thủ tục sáp nhập, chia, tách; Thủ tục giải thể; Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục của trường trung học cơ sở 4
Có 10 thủ tục, được chia thành 2 trang  
12