page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
thanhphu : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Xã Thạnh Phú: Tổ chức lấy ý kiến đánh giá công chức năm 2023

Nhằm đánh giá đầy đủ, khách quan trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức xã, phục vụ việc quản lý, sử dụng công chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ công chức cơ sở. Chiều ngày 23/11, UBND xã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với các chức danh công chức xã Thạnh Phú năm 2023 tại hội trường UBND xã.

Trường TH Thạnh Phú triển khai phân loại rác thải tại nguồn

Thực hiện Chỉ thị số 54 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 5973 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2020-2025.

CHI HỘI TRƯỞNG CCB GƯƠNG MẪU

Ông Tăng Tấn Ngọc, SN: 1957, HKTT: ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, nhập ngũ ngày 25/11/1976 đến ngày 05/6/1981 xuất ngủ trở về địa phương với cấp bậc Thượng sỹ. Tháng 10/1994 ông được kết nạp vào hội CCB xã Thạnh Phú.