suoinho : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Suối Nho huyện Định Quán
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Vận động hội viên nông dân vừa sản xuất vừa phòng chống dịch Updated22-09-2021 10:31
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về phòng chống dịch Covid-19, những khó khăn trong sản xuất kinh doanh giúp cho cán bộ, hội viên nông dân thay đổi tư duy sản xuất kinh doanh trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19, động viên, hỗ trợ nông dân thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển sản xuất, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hiệu quả, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai một số giải pháp đến các cấp Hội trong tỉnh.
 

Vận động hội viên nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
Cùng với việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về dịch Covid-19 và những tác động tác động tới sản xuất kinh doanh, các cấp Hội vận động hội viên, nông dân tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Theo đó, tuyên truyền vận động hội viên, nông dân thực hiện liên kết, hợp tác sản xuất, khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn với hình thức đa dạng, phù hợp với quy hoạch và điều kiện của từng vùng, đặc điểm của từng sản phẩm; chuyển giao, ứng dụng khoa học, công nghệ, đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản.
Tham gia xây dựng, nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ năng suất cao hoạt động hiệu quả, các mô hình có sự tham gia liên kết giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất… Vận động nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nâng cao ý thức, tinh thần tương trợ giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn ở địa phương, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, thị trường tiêu thụ cho các hộ nông dân khác để giúp nhau cùng vươn lên làm giàu; là lực lượng nòng cốt để liên kết, hợp tác với nông dân sản xuất theo chuỗi giá trị; khuyến khích nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp, từng bước hình thành những doanh nhân nông dân, tham gia vào khâu thu hoạch, bảo quản, chế biến sâu để nâng cao giá trị gia tăng của nông sản và hỗ trợ, liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân. Vận động, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, tạo tiền đề hình thành và phát triển các doanh nghiệp, doanh nhân nông thôn trên cơ sở các hợp tác xã, tổ hợp tác, chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, trang trại của nông dân. Xây dựng nhóm liên kết nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi chuyên hoặc đa ngành, lĩnh vực…
Quan tâm hỗ trợ kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ
Hội nông dân các cấp đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân, vận động, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Đặc biệt là hỗ trợ kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân. Vận động, hỗ trợ hội viên nông dân chuyển đổi số, tham gia phát triển kinh tế số và thương mại điện tử.
P.Nga
 

Posts on:
Select a date from the calendar.