suoinho : Thông tin vị trí công chức Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Suối Nho huyện Định Quán
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các vị trí công chức của UBND xã Suối Nho

 

  IMG_20230621_0001.jpg

 

Họ và tên: QUÁCH TRỌNG CƠ THUỴ

Ngày tháng năm sinh: 02/12/1983

Chức danh:  CHT Ban CHQS xã

Điện thoại: 0977 195 365

Email: cothuy1983@gmail.com

 ​

 

thuvp 001.jpg


 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ GIÁNG THU

Ngày tháng năm sinh: 24/12/1982

Chức danh: CC Văn Phòng - Thống kê

Điện thoại: 0326 539 526

Email: buaxuanguyen@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THOẠI.jpg

 

Họ và tên: NGUYỄN THẾ THOẠI

Ngày tháng năm sinh: 22/12/1983

Chức danh: CC Văn hoá - Xã Hội

Điện thoại: 0903 385 299

Email: thoainguyenthe@gmail.com

 

 

chungvhxh 001.jpg


 

Họ và tên: ĐOÀN ĐẮC CHUNG

Ngày tháng năm sinh: 12/01/1985

Chức danh: Văn hoá – Xã hội

Điện thoại: 0971 429 300

Email: minhchung2004121@gmail.com

 

 TRANG.jpg


 

Họ và tên: ĐẶNG UYÊN TRANG

Ngày tháng năm sinh: 17/05/1986

Chức danh:  CC Tư pháp – Hộ tịch

Điện thoại: 0915 170586

Email: uyentrang2010@gmail.com

 

 

 

Họ và tên: VŨ VĂN TOÀN

Ngày tháng năm sinh: 20/10/1980

Chức danh:  CC Địa chính – Xây dựng

Điện thoại: 0335 374 447

Emailuyentrang2010@gmail.com

 


tuyền 001.jpg


 

Họ và tên: TRẦN DIỆP KHÁNH TUYỀN

Ngày tháng năm sinh: 28/03/1982

Chức danh:  CC Địa chính – Xây dựng

Điện thoại: 0985 555 408

Email: khanhtuyendc@gmail.com

 

 

thành đạt.jpg


 

Họ và tên: NGUYỄN THÀNH ĐẠT

Ngày tháng năm sinh: 19/02/1987

Chức danh:  CC Tài chính – Kế toán

Điện thoại: 0362 295 447

Email:

 
 

 

 

 

 

 

THUẬN KT.jpg


 

Họ và tên: ĐOÀN VĂN THUẬN

Ngày tháng năm sinh: 02/02/1969

Chức danh:  CC Tài chính – Kế toán

Điện thoại: 0986 575 689

Email:

 

 

 

Họ và tên: HUỲNH MỸ PHƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 08/02/1981

Chức danh:  CC Tư pháp – Hộ tịch

Điện thoại: 0937 284 284

Email: huynhmyphuongpt@gmail.com