suoinho : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Suối Nho huyện Định Quán
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Giải pháp để đạt mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 Updated21-12-2021 09:33
Đồng Nai đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2025 xây dựng 2.500 căn để bố trí cho công nhân lao động.
 

​Đồng Nai có 31 khu công nghiệp đã hoạt động, tổng số lao động có nhu cầu nhà ở hiện nay khoảng 410.000 người, trong đó lao động ngoại tỉnh khoảng 321.000 người. Hiện nay có khoảng trên 20.000 cơ sở cho thuê nhà trọ tập trung với hơn 150.000 phòng, đáp ứng trên 450.000 chỗ ở cho công nhân, người lao động phù hợp với thu nhập của công nhân dù so với tiêu chuẩn quy định là không đáp ứng diện tích, phòng cháy, vệ sinh môi trường... Vì vậy trong đợt bùn phát dịch Covid-19 làn thứ 4 đã gây nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống dịch.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương kiểm tra, đôn đốc 13 dự án đang triển khai, lập hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 9 dự án; đồng thời rà soát quy đất nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Huy động và thu hút mọi thành phần kinh tế cùng tham gia đầu tư cho nhà ở xã hội, tạo cơ chế, chính sách thống thoáng, điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư cùng nhà nước chăm lo cuộc sống công nhân. Đối với các khu công nghiệp đã thành lập: Quỹ đất dịch vụ khoảng 229 ha, trong đó còn khoảng 132 ha chưa sử dụng. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh nghiên cứu điều chỉnh để bố trí nhà lưu trú và các công trình dịch vụ phục vụ công nhân, ưu tiên các vị trí rìa khu công nghiệp, tách biệt với khu nhà máy sản xuất, khu xử lý nước thải, chất thải; hạn chế cuối hướng gió chủ đạo, có khoảng cách ly an toàn vệ sinh môi trường (cây xanh, đường giao thông). Đối với các khu công nghiệp chưa thành lập: Các Công ty đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có trách nhiệm đầu tư hạ tầng khu nhà ở công nhân gắn với khu công nghiệp đó; chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở công nhân gắn với chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp.
P.Nga
 
 

Posts on:
Select a date from the calendar.