suoinho : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Suối Nho huyện Định Quán
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội ngành nông nghiệp năm 2021 đều đạt và vượt Updated21-12-2021 10:02
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, năm 2021, dự ước các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của ngành đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết được giao.
 

​Cụ thể, giá trị sản xuất nông lâm, thủy sản năm 2021 tăng 3,43% so với năm 2020, đạt chỉ tiêu kế hoạch, trong đó GRDP nông lâm thủy sản tăng 3,15%, cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn tỉnh 0,86%. Tỷ trọng giá trị sản xuất của ngành chuyển dịch đúng hướng, giảm từ 10,58%/năm năm 2020 xuống còn 10,2% năm 2021.
Tỷ lệ cư dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia ước đạt 81,95%, vượt chỉ tiêu nghị quyết được giao. Có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, vượt chỉ tiêu nghị quyết. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 28,3%, góp phần ổn định tỷ lệ che phủ cây xanh 52%.
P.Nga

Posts on:
Select a date from the calendar.