suoinho : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Suối Nho huyện Định Quán
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 
New Page 2


1. NGUỒN LAO ĐỘNG

- Tổng số hộ trong xã: 3.397

- Số nhân khẩu: 17.893 người

- Số người trong độ tuổi lao động: 10.544 người.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp: 5.099 lao động

 

2. ĐẤT ĐAI

Tổng diện tích đất tự nhiên: 3.325,14 ha - Tỷ lệ: 100%

Diện tích đất nông nghiệp:  2.979,91 ha - Tỷ lệ: 89,61%

Diện tích đất chuyên dùng: 78,75 ha - Tỷ lệ: 2,37%

Diện tích đất ở: 81,54 ha - Tỷ lệ: 2,45%

Diện tích đất chưa sử dụng: 0,686 ha - Tỷ lệ: 0,02%

 

3. SẢN PHẨM VÀ NGÀNH NGHỀ TRUYỀN THỐNG CỦA XÃ

Tên các sản phẩm: nấm mèo, lưới gia công

Tên các ngành nghề truyền thống: ngành nghề trồng nấm mèo, gia công dệt lưới

Hiện trạng sản xuất: xã Suối Nho phát triển ngành nghề truyền thống là nuôi trồng nấm mèo và gia công dệt lưới đang đề nghị là làng ngành nghề truyền thống và sản xuất dẫn đầu trong toàn tỉnh.

 

4. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Hiện trạng về tình hình thông tin liên lạc của xã: xã có 1 bưu điện văn hóa, đài truyền thanh xã được trang bị theo chuẩn của ngành.

 

5. GIAO THÔNG

Đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua xã: có tỉnh lộ 763 chạy qua xã, nối liền quốc lộ 20 và quốc lộ 1, rất thuận tiện trong việc giao lưu kinh tế văn hóa với bên ngoài.

Số km đường chạy qua: 6 km

Hiện trạng hệ thống đường giao thông trong xã: các tuyến đường trục xã đã được bê tông hóa.

Số km đường nhựa: đạt 100%

Số km đường đất: đường đất được bê tông hóa là 2.090 km.