suoinho : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Suối Nho huyện Định Quán
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: TRẦN THỊ LÊ

Ngày tháng năm sinh: 25/11/1963

Chức danh:  Bí thư chi bộ – Trưởng ban ấp 1

Điện thoại: 0937 939 161

 

 

 dung ấp 2.jpg

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ DUNG

Ngày tháng năm sinh: 21/03/1971

Chức danh: Trưởng ban ấp 2

Điện thoại: 039 5953 248

 

 

 dũng ấp 3.jpg

 

Họ và tên: PHẠM VĂN DŨNG

Ngày tháng năm sinh: 05/01/1953

Chức danh: Trưởng ban ấp 3

Điện thoại: 0989 802 106

 

 

 

 sáu ấp 4.jpg

 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN SÁU

Ngày tháng năm sinh: 13/07/1969

Chức danh: Bí thư chi bộ - Trưởng ban ấp 4

Điện thoại: 0984 785 470

 

 

 

 tự ấp 5.jpg

 

Họ và tên: VŨ ĐỨC TỰ

Ngày tháng năm sinh: 22/07/1960

Chức danh: Trưởng ban ấp 5

Điện thoại: 0383 009 799

 

 

 trương ấp 6.jpg

 

Họ và tên: PHẠM VĂN TRƯƠNG

Ngày tháng năm sinh: 01/01/1968

Chức danh:  Trưởng ban ấp 6

Điện thoại: 0984 459 444

 

 

 

Họ và tên: PHẠM VĂN CHÂU

Ngày tháng năm sinh: 20/07/1970

Chức danh:  Bí thư chi bộ – Trưởng ban ấp chợ

Điện thoại: 0985 045 235