baucam : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chưa có thông tin
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 

1. Nguồn lao động

Tổng số hộ trong xã: 4266 người.

Số nhân khẩu:17.161 người.

Số người trong độ tuổi lao động: 11.432 người.

2. Đất đai

Tổng diện tích đất tự nhiên: 4.302,26ha

Diện tích đất nông nghiệp: 3.549ha

Diện tích đất lâm nghiệp: 419,51 ha

Diện tích đấy chuyên dùng: 179,13ha

Diện tích đất ở 79,64ha

3 nhóm đất chính: đất xám, đất đen và đất vàng.

- Vùng phân bố: Trên địa bàn xã.

- Tính chất tài nguyên: Tài nguyên đất đa dạng và phong phú về chủng loại, nhưng nghèo nàn về dinh dưỡng, dễ bạc màu, phân bố trên cao, hạn chế nguồn nước tưới.

- Mục đích sử dụng : Sản xuất nông nghiệp.

3. Tài nguyên rừng

Diện tích rừng:427,18 ha.

Các loại cây trồng rừng: Sao, dầu.

Mật độ: Trung Bình.

Hiệu quả kinh tế: tốt.

4. Giao thông

Đường huyện có tổng chiều dài: 19,6km, bề rộng mặt đường là 6m đã nhựa hóa.

Hiện trạng hệ thống đường giao thông trong xã: địa bàn xã có 112,624km đường giao thông trọng điểm: Đường huyện quản lý: 19,605km, Đường xã quản lý: 15,683km, Đường thôn xóm: 36,936km và đường ngõ xóm: 40,4km

Số km đường nhựa:.32,043km

Số km đường đất: 46,837km và đường cứng hóa là 33,744km.​

buudien.jpg