baucam : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chưa có thông tin
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

vovandung.jpg

Họ và Tên: Võ Văn Dũng

Ngày tháng năm sinh: 20/8/1977

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

Số điện thoại: 0917061626

Địa chỉ mail: dunglp1977@gmail.com

truongconniem.jpg

Họ và Tên: Trương Công Niễm

Ngày tháng năm sinh: 22/10/1966

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0967114879

nguyenthibien.jpg

Họ và Tên: Nguyễn Thị Biển

Ngày tháng năm sinh: 06/01/1984

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0941060184

Địa chỉ mail: nguyenbienkt2013@gmail.com

nguyenvandong.jpg

Họ và Tên: Nguyễn Văn Đông

Ngày tháng năm sinh: 14/07/1981

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Số điện thoại: 0949216039

nguyenthiethai.jpg
 

Họ và Tên: Nguyễn Thiết Hải

Ngày tháng năm sinh: 14/06/1968

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ xã

Số điện thoại: 0918356705