baucam : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chưa có thông tin
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 

1. Nông – Lâm – Ngư nghiệp

Nông nghiệp: Triển khai thực hiện sản xuất nông nghiệp đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao. Tập trung các biện pháp hỗ trợ sản xuất, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025. Nâng cao tỷ trọng ngành chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp gắn với quy hoạch sắp xếp lại các trang trại chăn nuôi nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất, nâng cao chất lượng các loại dịch vụ phục vụ sản xuất như: phân bón, giống … chủ động phòng chống dịch bệnh, dịch hại trên cây trồng vật nuôi.

Lâm nghiệp: Xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng chống cháy rừng, phòng chống lụt bão, đồng thời tuyên truyền sâu rộng từ cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng.

 Nuôi trồng thủy sản: Tiếp tục duy trì ổn định mặt nước 37ha nuôi trồng thủy sản, năng suất đạt và vượt đạt chỉ tiêu trên giao.

2. Thương mại – Dịch vụ – Du lịch

Phối hợp cùng cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác kiểm soát giá cả, đảm bảo cân đối cung cầu và bình ổn giá những hàng hóa thiết yếu phù hợp đối với nhân dân địa phương; phối hợp đội liên ngành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra hàng gian, hàng giả nhất là các điểm buôn bán chưa đăng ký kinh doanh; tiếp tục tuyên truyền, thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn để góp phần bình ổn giá những hàng hóa thiết yếu, tạo điều kiện cho người dân nông thôn tiếp cận được các hàng hóa có chất lượng, giá cả ổn định.