page load: 0x80070002 Trang - home
xuanhung : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Kết quả thực hiện công tác chăm lo các đối tượng chính sách 6 tháng đầu năm

Thực hiện công tác chăm lo các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại văn bản hợp nhất số 762/VBHN-BLĐTBXH ngày 28/2/2019 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội quy định về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND xã Xuân Hưng đã tổ chức thực hiện đạt được những kết quả như sau:

Xuân Hưng ra quân diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết vòng I năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 29/5/2019 của UBND huyện Xuân Lộc về việc triển khai chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và vi rút Zika vòng I năm 2019. Sáng ngày 20/6/2019, UBND xã Xuân Hưng đã tổ chức lễ ra quân phát động chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết vòng I năm 2019.