page load: 0x80070002 Trang - home
binhloi : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chưa có thông tin
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Kết quả Hoạt động Văn hóa - Thông tin và truyền thông năm 2019

Về công tác tuyên truyền: Đảm bảo công tác tuyên truyền bằng loa, đài phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Duy trì hoạt động thường xuyên Đài truyền thanh, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là tuyên truyền về Nông thôn mới kiểu mẫu. Tuyên truyền các ngày lễ lớn; Tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, phòng chóng tội phạm, phòng chống ma túy, luật giao thông đường bộ, phòng chống cháy nổ. Tuyên truyền kỷ niệm 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1980 – 19/5/2019. Tuyên truyền ngày gia đình Việt Nam. Tuyên truyền Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Hiệu trưởng trường Mầm non Bình Lợi đạt giải khuyến khích Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” năm 2019

Chương trình “Phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động và học tập” (Chương trình 6) tỉnh Đồng Nai được tổ chức hằng năm do Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo và một số ban ngành của tỉnh cùng phối hợp tổ chức đến nay đã kết thúc giai đoạn nhận hồ sơ dự thi và tiến hành chấm điểm. Tham gia Chương trình 6 năm 2019 có 640 giải pháp, trong đó có 129 giải pháp thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo có mô hình, sản phẩm mẫu.