page load: 0x80070002 Trang - home
binhloi : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chưa có thông tin
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Hội Nông dân xã Bình Lợi tham gia Hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông” năm 2019

Thực hiện việc đẩy mạnh công tác giáo dục, vận động “Nông dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, sáng ngày 20/9/2019 Hội Nông dân huyện Vĩnh Cửu phối hợp với Ban ATGT huyện đã tổ chức hội thi "Tìm hiểu kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông" năm 2019.