page load: 0x80070002 Trang - home
binhloi : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chưa có thông tin
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư - Chủ tịch UBND xã với nhân dân trên địa bàn xã

Căn cứ Quyết định số 728-QĐ/TU ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai ban hành quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu các cấp ủy đảng, người đứng đầu chính quyền ở địa phương các cấp trong tỉnh với nhân dân; Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/ĐU ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Đảng ủy xã Bình Lợi.