anphuoc : Thông tin vị trí công chức Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các vị trí công chức

 

DANH SÁCH VÀ CÁC CHỨC DANH CÔNG CHỨC XÃ AN PHƯỚC

 

STT

Họ và tên

Chức danh

1

Nguyễn Thị Hồng Thúy

CC . Văn phòng - Thống kê

2

Đặng Hoàng Phúc

CC. Văn hóa - Xã hội

3

Nguyễn Công Minh

CC. Văn hóa - Xã hội

4

Ngô Trương Thanh Dũng

CC. Địa chính - Xây dựng

5

Nguyễn Tam Đoan

CC. Địa chính – Nông nghiệp

6

Nguyễn Duy Khanh

CC. Tư pháp - hộ tịch

7

Nguyễn Thị Diễm

CC. Tư pháp - hộ tịch

8

Nguyễn Thị Cẩm Loan

CC. Tài chính - Kế toán

9

Nguyễn Thị Duân

CC. Tài chính - Kế toán