anphuoc : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

​Họ và tên: BÙI ĐÌNH DUY
Ngày tháng năm sinh:  1965
Chức vụ: Bí thư Đảng ủy 
Điện thoại: 0908.492.571

Họ và tên: LÊ VĂN TIẾP
Ngày tháng năm sinh: 1978
Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng ủy xã - Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0903.70.6768

Họ và tên: TRƯƠNG MINH HÙNG
Ngày tháng năm sinh: 1968
Chức vụ: PBT TT Đảng ủy – CT HĐND
Điện thoại: 0918.210.112

Họ và tên: ĐỖ VĂN TUẤN
Ngày tháng năm sinh: 1976
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã
Điện thoại: 0909.773.372

Họ và tên: PHẠM VĂN CẢNH
Ngày tháng năm sinh: 1971
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0903.158.066

Họ và tên: LÊ ĐỖ CHUNG
Ngày tháng năm sinh: 1988
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã
Điện thoại: 0938.75.0939

Họ và tên: NGUYỄN MINH ĐIỀN
Ngày tháng năm sinh: 1980
Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã
Điện thoại: 0908.974.127

Họ và tên: NGUYỄN VĂN THẠNH
Ngày tháng năm sinh: 1980
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Điện thoại: 0919.184.847

Họ và tên: QUẢN VĂN THANH HẢI
Ngày tháng năm sinh: 1970
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN xã
Điện thoại: 0967.122.270

Họ và tên: NGUYỄN THÀNH NHÂN
Ngày tháng năm sinh: 1990
Chức vụ: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã
Điện thoại: 0933.23.44.46

Họ và tên: TRẦN KHẮC TÂN
Ngày tháng năm sinh: 1980
Chức vụ: Trưởng Công an xã
Điện thoại: 0918.190.985