anphuoc : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC ẤP CỦA XÃ AN PHƯỚC

* Ấp 1:

- Trưởng ấp: Đ/c Đặng Văn Thêm                        

- Bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Văn Đức                                     

* Ấp 2:

- Trưởng ấp: Đ/c Nguyễn Thanh Tùng                           

- Bí thư chi bộ: Đ/c Lê Văn Bề         

* Ấp 3:

- Trưởng ấp: Đ/c Nguyễn         Văn Hồng                    

- Bí thư chi bộ: Đ/c Phạm Trọng Đại                   

* Ấp 5:

- Trưởng ấp: Đ/c Nguyễn Văn Quới                     

- Bí thư chi bộ: Đ/c Trần Văn Rỡ               

* Ấp 6:

- Trưởng ấp: Đ/c Lê Anh Tuấn                             

- Bí thư chi bộ: Đ/c Trần Phương Nam                

* Ấp 7:

- Trưởng ấp: Đ/c Huỳnh Văn Trực                       

- Bí thư chi bộ: Đ/c Lê Ngọc Viên              

* Ấp 8:

- Trưởng ấp: Đ/c Vũ Ngọc Điển                                    

- Bí thư chi bộ: Đ/c Nguyễn Văn Hòa                            

* Khu Bàu Cá:

- Trưởng ấp: Đ/c Nguyễn Tường Thụ

- Bí thư chi bộ: Đ/c Mai Xuân Bảng