suoinho : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Suối Nho huyện Định Quán
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính và các yếu tố liên quan ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Đinh Quán, Đồng Nai năm 2012 Updated22-04-2020 03:10
1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính và các yếu tố liên quan ở trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Đinh Quán, Đồng Nai năm 2012

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: BS CKI. Nguyễn Văn Danh

Cá nhân tham gia: Ông Nguyễn Sông Cửu Long, Bà Nguyễn Thị Hương, Bà Bùi Thị Như Huyền, Ông Lương Mai Kim Hoàng, Ông Nguyễn Văn Thái

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

 Nghiên cứu tình hình nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính và tìm những yếu tố liên quan đến tình hình mắc bệnh của trẻ em dưới 5 tuổi tại huyện Định Quán.

5. Kết quả thực hiện:

Tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi tại  huyện Định Quán là 34,9%.Trong đó tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ nam là 35,9%, trẻ nữ 33,9%, p>0,05. Lứa tuổi càng nhỏ tỷ lệ mắc bệnh càng cao, trẻ từ 0-11tháng mắc bệnh 57,8%;  Tỷ lệ trẻ mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính chiếm cao hơn so với tỷ lệ tiêu chảy (15,4%), suy dinh dưỡng (23,6%).

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2013

7. Kinh phí thực hiện:   129,688 triệu đồng​

Posts on:
Select a date from the calendar.