suoinho : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Suối Nho huyện Định Quán
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Ứng dụng phương pháp ghép chuyển đổi nhanh “top working” vườn xoài Bưởi (xoài Ba Mùa Mưa) kém chất lượng ở huyện Định Quán sang giống xoài chất lượng cao. Updated20-04-2020 04:18
1. Tên nhiệm vụ: Ứng dụng phương pháp ghép chuyển đổi nhanh “top working” vườn xoài Bưởi (xoài Ba Mùa Mưa) kém chất lượng ở huyện Định Quán sang giống xoài chất lượng cao.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:Trung tâm Nghiêm cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ.

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn An Đệ

Cá nhân tham gia: ThS. Vũ Mạnh Hà, KS. Lê Thị Chung, KS. Nguyễn Thị Hạnh, KS. Lìu Vĩnh Hưng, KS. Đào Thị Ngoan, ThS. Nguyễn Thanh Thủy, KS. Phạm Thị Mười.

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

Chuyển đổi giống xoài chất lượng cao cho vườn xoài Bưởi bằng phương pháp ghép chuyển đổi giống nhanh có hiệu quả kinh tế cao hơn 20% so với biện pháp cưa bỏ, trồng mới.

5. Kết quả thực hiện:

- Đánh giá hiện trạng sản xuất xoài, hiệu quả kinh tế và nhu cầu chuyển đổi giống xoài.

- Xây dựng mô hình ghép chuyển đổi nhanh vườn xoài Bưởi kém chất lượng sang một số giống xoài chất lượng cao.

- Đã hoàn thiện Quy trình kỹ thuật chuyển đổi giống nhanh vườn xoài Bưởi sang xoài Đài Loan Xanh và xoài Cát Hòa Lộc ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

- Đã đào tạo 10 kỹ thuật viên làm nòng cốt nắm bắt kiến thức làm chủ quy trình ghép chuyển đổi nhanh giống xoài Bưởi và chăm sóc cây xoài sau ghép, 240 nhà vườn được tập huấn và hội thảo đầu bờ đều nắm vững quy trình kỹ thuật, có thể áp dụng tốt trong thực tế sản xuất. 

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 12/2014 đến tháng 5/2017

7. Kinh phí thực hiện:   triệu  đồng​

Posts on:
Select a date from the calendar.