page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
quangtrung : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam

Ngày 28/6 hàng năm được chọn là ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày nhằm tôn vinh những giá trị gia đình – giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa của cha ông ta.

TẬP HUẤN QUY ĐỊNH MỚI VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH VÀ KÊ ĐƠN THUỐC CHO CÁC CỬ HÀNG THUỐC THÚ Y

Ngày 19/06/2023 UBND xã phối hợp với với cục bộ thú y tổ chức buổi tập huấn cho các cửa hàng bán thuốc thú y trên địa bàn xã Quang Trung với 250 người tham gia