quangtrung : Lịch công tác và tiếp công dân Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Lịch công tác và tiếp công dân

 

LỊCH CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT HÀNH CHÍNH 

TẠI PHÒNG MỘT CỬA UBND XÃ QUANG TRUNG

Điện thoại: 0251.3867208; Fax: 0251.3867208

dời chi trả tc.jpg

- THỜI GIAN TRỰC GIẢI QUYẾT HÀNH CHÍNH:

+ Sáng: 7giờ 30 phút  đến 11 giờ 30

+ Chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30

LÃNH ĐẠO TRỰC

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

Trương Tuấn Đạt

PCT.UBND xã

Hàng tuần

Bùi Xuân Thế

PCT.UBND xã

Hàng tuần

 

CÔNG CHỨC TRỰC TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA

 HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

THỜI GIAN

Nguyễn Thanh Tuấn

CC. Tư pháp - HT xã

 Hàng tuần

Nông Hồng Hiệp

CC. Tư pháp - HT xã

Hàng tuần

Lê Văn Mạnh

CB. Địa chính - XD xã

Hàng tuần

Lê Thị Thảo

CC. Địa chính - XD xã

Hàng tuần

Nguyễn Thị Thành

CC. Văn hóa xã hội

Hàng tuần