quangtrung : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 
New Page 1

ĐƠN VỊ ẤP NAM SƠN

 *. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 521,3907 ha

- Số hộ: 937

- Tổng dân số: 4.150 nhân khẩu.

- Địa bàn dân cư: 20 tổ nhân dân.

 *. Cơ cấu tổ chức:

- Đoàn Quang Trung - Bí thư Chi bộ

- Lê  Thế Lực - Trưởng ấp

- Lê Xuân Dũng - Phó ấp

- Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 11 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Hội Người cao tuổi.

 

  

ĐƠN VỊ ẤP BĂC SƠN

 *. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 177,4459 ha

- Số hộ: 789

- Tổng dân số: 3.392 nhân khẩu.

- Địa bàn dân cư: 20 tổ nhân dân.

 *. Cơ cấu tổ chức:

- Trần Thị Ngọc Mỹ - Bí thư Chi bộ

- Phạm Ngọc Trung - Phó bí thư chi bộ - Trưởng ấp

- Vũ Hoàng Phong - Phó ấp

- Phạm Ngọc Bích - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 11 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Hội Người cao tuổi.

 

 

ĐƠN VỊ ẤP LẠC SƠN

 *. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 498,5744 ha

- Số hộ: 361

- Tổng dân số: 1.622 nhân khẩu.

- Địa bàn dân cư: 09 tổ nhân dân.

 *. Cơ cấu tổ chức:

- Trương Trí Bình - Bí thư Chi bộ

- Đinh Văn Toại - Trưởng ấp

- Phan Thanh Long - Phó ấp

- Đổ Văn Liệu - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 11 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Hội Người cao tuổi.

 

ĐƠN VỊ ẤP NGUYỄN HUỆ 1

 *. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 450,5932 ha

- Số hộ: 707

- Tổng dân số: 3.045 nhân khẩu.

- Địa bàn dân cư: 14 tổ nhân dân.

 *. Cơ cấu tổ chức:

- Trương Tuấn Đạt - Bí thư Chi bộ

- Trần Văn Ming - Trưởng ấp

- Lê Hoàng Mã Thiên Sơn - Phó ấp

- Nguyễn Hải Việt - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 12 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Hội Người cao tuổi.

  

 

ĐƠN VỊ ẤP NGUYỄN HUỆ 2

 *. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 830,5906 ha

- Số hộ: 1.408

- Tổng dân số: 5.835 nhân khẩu.

- Địa bàn dân cư: 31 tổ nhân dân.

 *. Cơ cấu tổ chức:

- Đỗ Trường Sơn - Bí thư Chi bộ

- Phạm Hoàng Ngân - Trưởng ấp

- Vũ Văn Quý - Phó ấp

- Hồ Long - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 15 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Hội Người cao tuổi.

 

 

ĐƠN VỊ ẤP LÊ LỢI 1

​Ấp văn hóa.jpg

 *. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 599,8577 ha

- Số hộ: 592

- Tổng dân số: 2.588 nhân khẩu.

- Địa bàn dân cư: 14 tổ nhân dân.

 *. Cơ cấu tổ chức:

- Tống Hữu Quyền - Bí thư Chi bộ

- Nguyễn Ngọc Khoa - Trưởng ấp

- Trần Xuân Thu - Phó ấp

- Hà Đình Gioan - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 10 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Hội Người cao tuổi.

 

  

ĐƠN VỊ ẤP LÊ LỢI 2

 *. Đặc điểm:

- Tổng diện tích 566,7994 ha

- Số hộ: 678

- Tổng dân số: 3.078 nhân khẩu.

- Địa bàn dân cư: 14 tổ nhân dân.

 *. Cơ cấu tổ chức:

- Trần Văn Vinh - Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp

- Nguyễn Thanh Bình - Phó ấp

- Dương Văn Hy - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 11 đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Hội Người cao tuổi.