vinhthanh : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Khai thác nguồn GEN giống lợn Đen Đồng Nai (Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành) Updated09-06-2020 03:51
Tên nhiệm vụ: Khai thác nguồn GEN giống lợn Đen Đồng Nai

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai

Đường Đồng Khởi, Khu phố 3, P. Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai​


Họ và tên chủ nhiệm nhiêm vụ: ThS Nguyễn Chí Hiền

Mục tiêu và nội dung chính của nhiệm vụ:

Mục tiêu của nhiệm vụ:

Chọn lọc nhân thuần để có được đàn nái sinh sản và đực giống thuần chủng.

Xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản, mô hình chăn nuôi kết hợp (lợn nái và lợn thịt) và mô hình chăn nuôi lợn thịt thương phẩm.

Nội dung chính của nhiệm vụ:

Nội dung 1: Điều tra, đánh giá hiện trạng chăn nuôi, thị trường tiêu thụ giống lợn đen tại Đồng Nai

Nội dung 2: Xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn đen

Nội dung 3: Đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền

Lĩnh vực nghiên cứu:

Nội dung 1: Điều tra, đánh giá hiện trạng chăn nuôi, thị trường tiêu thụ giống lợn đen tại Đồng Nai

Nội dung 2: Xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn đen

Nội dung 3: Đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền

Phương pháp nghiên cứu:

1. Thu thập các số liệu thứ cấp về giống lợn Đen nuôi tại 4 huyện Tân Phú, Định Quán, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ thông qua các cơ quan quản lý chăn nuôi, thú y Sở Nông nghiệp, các Trạm Chăn nuôi thú y các huyện trên.

2. Xây dựng các mô hình chăn nuôi lợn đen (mô hình nuôi lợn nái sinh sản; mô hình chăn nuôi kết hợp; mô hình nuôi lợn thịt)

3. Đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền.

Kết quả dự kiến:

- Sản phẩm Dạng I:

+ Đàn lợn nái (60 con);

+ Lợn đực giống (12 con);

+ Lợn thịt (200 con).

- Sản phẩm Dạng II:

+ Thuyết minh chi tiết được duyệt;

+ Cơ sở dữ liệu các số liệu thu thập về khả năng sinh sản của lợn nái, năng suất sinh sản;

+ Hướng dẫn kỹ thuật nhân giống (Có hình ảnh, số liệu minh họa);

+ Báo cáo tổng hợp, phân tích kết quả điều tra về con giống, phương thức nuôi dưỡng, quy mô, thức ăn, phòng chống bệnh, thị trường tiêu thụ;

+ Báo cáo đánh giá đặc điểm sinh học giống lợn Đen;

+ Báo cáo năng suất sinh sản của giống lợn Đen;

+ Báo cáo đánh giá năng suất, chất lượng thịt;

+ Bảng khẩu phần thích hợp áp dụng cho lợn Đen nuôi thịt;

+ Quy trình chọn lọc, nhân giống, chăm sóc và nuôi dưỡng lợn Đen sinh sản;

+ Quy trình đảm bảo an toàn dịch bệnh cho lợn sinh sản;

+ Quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng lợn thịt;

+ Quy trình đảm bảo an toàn dịch bệnh cho lợn thịt;

+ Tài liệu tập huấn cho các hộ chăn nuôi;

+ 02 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành (Bài báo số 1:  Ngoại hình, khả năng sinh sản, sinh trưởng của lợn Đen nuôi tại tỉnh Đồng Nai; Bài báo số 2: Năng suất, chất lượng thịt lợn Đen nuôi tại Đồng Nai);

+ Báo cáo Hội đồng KH&CN tư vấn tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ;

+ Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ (bao gồm báo cáo chính và báo cáo tóm tắt).

Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: 5/2020 – 5/2024​

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter