vinhthanh : Nội dung - Thông tin TKKHCN - Địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cà chua an toàn tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Updated20-12-2019 01:39
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cà chua an toàn tại xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai

3. Họ và tên chủ nhiệm nhiệm vụ và người tham gia chính:

Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Quang Tuấn

Cá nhân tham gia: ThS. Lê Quốc Vương, ThS. Nguyễn Thị Hoàng, KS. Nguyễn Hữu Thạch, KS. Võ Thanh Phụng, CN. Lê Thị Thu Nga, ThS Trần Thủy Hoa, TS. Phạm Hữu Nhượng.

4. Mục tiêu của nhiệm vụ:

- Xây dựng được mô hình sản xuất cà chua trong nhà màng với hệ thống tưới nhỏ giọt làm điểm cho nông dân tham quan, học tập để tiếp cận sản xuất với nông nghiệp công nghệ cao phát triển nông nghiệp nông thôn

5. Kết quả thực hiện:

Đề tài xây dựng được 1 nhà màng trồng trên giá thể xơ dừa với diện tích 6000 m2.

Đã tổ chức các thí nghiệm và rút ra một số kết luận:

- Đối với cà chua trái lớn: Đã chọn được 2 giống có năng suất cao trồng trong nhà màng điều kiện khí hậu ở Đồng Nai là giống Doufu RZ (Năng suất thí nghiệm đạt 95,0 tấn/ha) và giống Attiya RZ (Năng suất thí nghiệm 99,6 tấn/ha), tuy nhiên giống Attiya RZ có tỷ lệ cây bị bệnh héo xanh thấp hơn.

  Công thức chế độ tưới tốt nhất cho cà chua quả lớn là công thức T4 (Trước ra hoa 1,4 lít/cây; sau ra hoa 2,1 lít/cây) cho năng suất thí nghiệm 116, 7 tấn/ha.

- Đối với cà chua trái nhỏ: Kết quả chọn được 1 giống có năng suất cao trồng trong nhà màng điều kiện khí hậu ở Đồng Nai là giống Piccota RZ (Năng suất thí nghiệm 50,4 tấn/ha).

  Công thức chế độ tưới tốt nhất cho cà chua quả nhỏ là công thức T4 (Trước ra hoa 1,4 lít/cây; sau ra hoa 2,1 lít/cây) cho năng suất thí nghiệm 56,3 tấn/ha.

- Xác định được mật độ trồng cà chua quả lớn và quả nhỏ trong nhà màng là mật độ M1: Trồng hàng đôi, khoảng cách giữa 2 luống là 1,6 m, trên mỗi luống, hàng cách hàng 40 cm, cây cách cây 30 cm, mật độ 32000 cây/ha) .

- Bước đầu hoàn thiện được quy trình trồng cà chua quả lớn và cà chua quả nhỏ trên nền giá thể xơ dừa trong nhà màng.

6. Thời gian bắt đầu và kết thúc: từ tháng 4/2013 đến tháng 1/2017

7. Kinh phí thực hiện:       đồng​

Posts on:
Select a date from the calendar.
 
cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter