trangdai : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 

1. Khu phố 1:

- Bí Thư Chi bộ: Đoàn Ngọc Yến

- Trưởng Khu phố: Nguyễn Văn Phạ

- Trưởng ban công tác Mặt trận: Bùi Thị Ly

2. Khu phố 2:

- Bí Thư Chi bộ: Hoàng Văn Hồng

- Trưởng Khu phố: Nguyễn Văn Phú

- Trưởng ban công tác Mặt trận: Trần Chí Liêm

3. Khu phố 2A:

- Bí Thư Chi bộ: Nhữ Mai Quyết

- Trưởng Khu phố: Nhữ Mai Quyết

- Trưởng ban công tác Mặt trận: Võ Văn Hấn

4. Khu phố 3:

- Bí Thư Chi bộ: Hà Quang Cường

- Trưởng Khu phố: Trương Văn Cự

- Trưởng ban công tác Mặt trận: Ngô Đức Rỵ

5. Khu phố 3A:

- Bí Thư Chi bộ: Vy Hải Đăng

- Trưởng Khu phố: Lê Trọng Thắng

- Trưởng ban công tác Mặt trận: Hoàng Văn Quang

6. Khu phố 4:

- Bí Thư Chi bộ: Nguyễn Hồng Kỳ

- Trưởng Khu phố: Đỗ Quang Thiệu

- Trưởng ban công tác Mặt trận: Đinh Trịnh Thọ

7. Khu phố 4A:

- Bí Thư Chi bộ: Nguyễn Đăng Lộc

- Trưởng Khu phố: Lê Thanh Xuân

- Trưởng ban công tác Mặt trận: Hoàng Văn Chức

8. Khu phố 4B:

- Bí Thư Chi bộ: Nguyễn Trung Trí

- Trưởng Khu phố: Võ Đình Hòa

- Trưởng ban công tác Mặt trận: Vũ Thị Thanh

9. Khu phố 4C:

- Bí Thư Chi bộ: Nguyễn Văn Minh

- Trưởng Khu phố: Đồng Văn Quang

- Trưởng ban công tác Mặt trận: Phạm Thị Xuân

10. Khu phố 5:

- Bí Thư Chi bộ: Lương Xuân Thanh

- Trưởng Khu phố: Lê Sỹ Bạch

- Trưởng ban công tác Mặt trận: Nguyễn Thị Duyệt

11. Khu phố 5A:

- Bí Thư Chi bộ: Tô Mạnh Hùng

- Trưởng Khu phố: Lưu Xuân Sơn

- Trưởng ban công tác Mặt trận: Nguyễn Thị Thu Hồng

Tiếng Việt | English
tim kiem