trangdai : Định hướng phát triển Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Định hướng phát triển

 

Định hướng phát triển

Công nghiệp: .Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 5 – 10% một năm.

Thương mại - Dịch vụ - Du lịch: Hàng năm đều tăng tỷ trọng.

Tiếng Việt | English
tim kiem