trangdai : Hiện trạng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Hiện trạng KTXH

 
1. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
Cho đến nay, phường Trảng dài đã có 53 cơ sở. Doanh số đạt trên 50 tỷ đồng/năm.
2. Thương nghiệp
Tổng số có 692 hộ kinh doanh cá thể. Doanh số thực hiện được 60.552.000.000đ.

3. Lâm nghiệp

Diện tích rừng trồng hiện có 168,187 ha, trong đó: rừng trồng sản xuất: 101 ha và rừng phòng hộ là: 67,18 ha.
4. Nông nghiệp
Diện tích canh tác toàn phường gồm 497,8 ha cây lâu năm, 127,9 ha cây hàng năm. 
Rau thực hiện được 50/50ha trồng đạt 100%, trong đó rau an toàn là 8ha /10ha, đạt 80% chỉ tiêu. Mì thực hiện được 15/15ha đạt 100% chỉ tiêu.
Tình hình chăn nuôi. Theo số liệu thống kê đầu năm 2006, tổng số hộ chăn nuôi gia súc là 414 hộ với tổng đàn là 43.221 con. (Trong đó: Heo 42.688 con/365 hộ, Bò :512 con/43 hộ, Gấu: 21 con/6 hộ).
Theo chủ trương ngưng chăn nuôi của thành phố, đến nay nông dân đã ngưng nuôi gia cầm,dần giảm đàn gia súc, di dời chuồng trại đến khu trại tập trung, tiến tới thực hiện ngưng chăn nuôi tại địa bàn phường.
5. Dịch vụ thương mại du lịch
Hiện phường đang xin chủ trương xây dựng chợ chính thức. Hiện các hộ kinh doanh cá thể buôn bán tại 03 chợ tạm tự phát và rải rác khắp địa bàn phường. Nhìn chung hoạt động thương mại dịch vụ chưa có cơ hội phát triển. Chưa có tiềm năng du lịch (Du lịch sinh thái).
6. Văn hóa - Thông tin - Giáo dục - Y tế
Văn hóa thông tin: qua hệ thống đài truyền thanh, ban-rol, pano, apphích, tờ rơi… Ban văn hóa thông tin -thể thao phường đã thực hiện nghiêm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật  Nhà nước; tuyên truyền mọi tầng lớp nhân dân về các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Phong trào văn hóa văn nghệ được đẩy mạnh, trong đó đội thông tin lưu động được đánh giá khá mạnh, đi thi đạt nhiều kết quả, thường xuyên tham gia lưu diễn giao lưu giữa các địa phương. Phong trào thể dục thể thao cơ sở được chính quyền quan tâm, tổ chức thường xuyên, hình thành phong trào rèn luyện theo gương Bác Hồ rộng khắp.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: đầu năm có 5/5 KP đăng ký khu phố văn hóa, 100% (6.966 ) hộ dân đăng ký gia đình văn hóa. Kết quả có 4/5 khu phố đạt khu phố văn hóa, 86,6% số hộ đạt Gia đình văn hóa.

Giáo dục: Đối với công tác giáo dục đào tạo, do trường lớp được đầu tư xây dựng, đáp ứng được yêu cầu dạy và học; đã xóa được lớp học ca 3, xóa được tình trạng mù chữ. Từ năm 2000, Trảng Dài được công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục; tỷ lệ lên lớp và đậu tốt nghiệp bình quân đạt 98,4%. Đáng kể là 100% trẻ em 06 tuổi vào lớp 1. Trong niên học 2006-2007 các trường đã thu xã hội hóa giáo dục được 340.000.000 đ.

Y tế: Luôn thực hiện đạt yêu cầu các chương trình quốc gia về khám chữa bệnh; Xây dựng kế hoạch và thực hiện 10 chương trình chuẩn quốc gia; chương trình uống vitamin A; chăm sóc sức khỏe  bà mẹ - trẻ em; tuyên truyền chống suy dinh dưỡng, thực hành dinh dưỡng cho trẻ và bà mẹ mang thai; thực hiện các chương trình y tế học đường, luôn đạt tỷ lệ 100%; Thực hiện đạt 97% các tỷ lệ về y tế môi trường. Thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thực hiện các chương trình phòng chống lao, chương trình phong, phòng chống bướu cổ, phòng chống HIV/AIDS. 
7. Thực hiện công trình công cộng
Trong xây dựng cơ bản, thực hiện chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay Trảng Dài đã thực hiện xây dựng, nâng cấp hàng chục ngàn mét đường bê tông nhựa nóng; 03 cây cầu cùng hệ thống đường mương thoát nước. Thực hiện công tác Xã hội hóa giao thông, trong năm các khu phố đã vận động kinh phí từ nhân dân thực hiện san ủi nâng cấp 16 con đường giao thông nội bộ với tổng số tiền: 888.800.000đ. Cơ sở vật chất công cộng từng bước hoàn thiện và đi vào sử dụng đúng yêu cầu, mục đích. Đáng kể là có nhà văn hóa, trạm xá, văn phòng khu phố. 03 trường học…tốc độ cơ sở hạ tầng ở Trảng Dài được đầu tư đúng mức, vì thế toàn phường có 98 % số hộ sử dụng điện, 97 % hộ sử dụng nước sạch, trên 80 % hộ có phương tiện nghe nhìn và đi lại.

Tiếng Việt | English
tim kiem