getnameObject reference not set to an instance of an object.getnameObject reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameObject reference not set to an instance of an object.getdtObject reference not set to an instance of an object.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
Vĩnh Cửu - Xã Tân An : home Vĩnh Cửu - Xã Tân An
 

 Liên kết

 
 

 Website trong Tỉnh

 
 

 Website các Tỉnh

 

Lượt Truy Cập
Ngày cả nước vì người nghèo (17/10/2000 – 17/10/2018)

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, ra Lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước hưởng ứng tham gia cuộc vận động và lấy ngày 17/10 hằng năm làm ngày cao điểm của cuộc vận động, lấy thời gian từ ngày 17/10 đến ngày kỷ niệm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11 hằng năm là Tháng cao điểm “Vì người nghèo”.

Lĩnh vực Giáo dục 9 tháng đầu năm 2018

Trên lĩnh vực giáo dục trong 9 tháng đầu năm 2018 các trường học đã tổ chức tốt lễ tổng kết năm học 2017 – 2018. Qua đó UBND xã tặng giấy khen cho 13 giáo viên, học sinh.

Sơ kết công tác Mặt trận Tổ quốc xã Tân An 9 tháng đầu năm 2018

Vào lúa 7 giờ 30 phút ngày 14/9/2016 tại Hội trường UBND xã Tân An đã diễn ra Hội nghị sơ kết 09 tháng đầu năm 2018 của Uỷ Ban Mặt trận Tổ Quốc xã Tân An và đề ra phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2018.