page load: 0x80070002 Trang - home
tanan : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Hiệu quả hoạt động mô hình tự quản ở các ấp

Hiện trên địa bàn xã có mô hình Camera kiểm soát an ninh phòng, chống tội phạm được lắp đặt ở 09 điểm 23 mắt trên các tuyến đường liên ấp, liên xã hoạt động của mô hình Camera kiểm soát an ninh phòng ngừa, phát hiện tội phạm.