page load: 0x80070002 Trang - home
suoinho : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Suối Nho huyện Định Quán
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Triển khai thực hiện làm cỏ, chăm sóc hoa cỏ đậu phộng, làm vệ sinh môi trường trên đường tỉnh lộ 763 đợt 16 năm 2020

Thực hiện phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là tiêu chí “ Sáng, xanh, sạch, đẹp” đường giao thông nông thôn ; thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân xã Suối Nho đã chung sức, đồng lòng tập trung xây dựng nông thôn mới; từng ngày làm “thay da đổi thịt” bộ mặt nông thôn.