page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 404: Not Found.getdtThe request failed with HTTP status 404: Not Found.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
phuson : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Chờ chính sách ưu đãi từ thuế

Gia hạn thời gian nộp thuế đối với các loại thuế: thu nhập doanh nghiệp (TNDN), giá trị gia tăng (VAT), thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất… là những chính sách hỗ trợ về thuế đang được Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ hỗ trợ người nộp thuế (NNT).

Ra mắt ứng dụng Đồng Nai CĐS

Hôm nay 20-2, UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ ra mắt ra mắt ứng dụng Đồng Nai CĐS nhằm giới thiệu, tuyên truyền và cung cấp các tiện ích của ứng dụng này để phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN).

Thiếu điều dưỡng trầm trọng

Nhiều bệnh viện trong tỉnh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu điều dưỡng trầm trọng. Điều dưỡng phải trực liên tục, ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đình trong khi thu nhập lại quá thấp.

Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính

Nhằm phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trẻ trong hoạt động cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch. Đoàn xã Phú Sơn triển khai phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện” năm 2022.