phuocan : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 
New Page 1


1. NGUỒN LAO ĐỘNG

Tổng số hộ trong xã: 3.344 hộ.

Số nhân khẩu: 12.067 người

Số người trong độ tuổi lao động 7.628 người.

+ Tỷ lệ lao động công nghiệp: 5.324

+ Tỷ lệ lao động nông nghiệp: 1.004

+ Tỷ lệ lao động thương mại + dịch vụ: 1.300.

 

2. ĐẤT ĐAI

Tổng diện tích đất tự nhiên: 14.756,79 ha

+ Diện tích đất nông nghiệp: 9.732,21 ha.

+ Diện tích đất chuyên dùng: 459,77 ha.

+ Diện tích nuôi trồng thủy sản: 1.059,50 ha.

+ Diện tích đất sông, ngồi, kênh, rạch, suối: 4.261,25 ha

+ Diện tích đất ở: 291,77 ha.

Hiện trạng sử dụng đất: trồng lúa, rau màu, nuôi trồng thủy sản.

Thông tin về tài nguyên đất của xã:

- Tên tài nguyên đất: Đất sét

- Vùng phân bố: Ấp Vũng Gấm.

 

3. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Hiện trạng về tình hình thông tin liên lạc của xã:

+ Có điểm internet đến từng ấp

+ Có điểm phục vụ BCVT

Số máy: 90 máy/100 dân.

 

4. GIAO THÔNG

Hiện trạng hệ thống đường giao thông trong xã:

+ Đường nhựa xã trùng với đường huyện quản lý đã được nhựa hóa:

Đường Hùng Vương: 11 km

Đường Nguyễn Văn Cừ: 4,816 km.

Đường 319: 2 km.

+ Đường liên ấp và trục ấp: tổng số 2,2 km, đã được nhựa hóa 0,7 km

+ Tổng chiều dài các tuyến: 11,408 km. Trong đó đường nhựa 3,752 km, bê tông 5,456 km, đường đất 2,2 km.