phuocan : Hiện trạng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Hiện trạng KTXH

 
New Page 1


1. HIỆN TRẠNG NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP

Nông nghiệp: 

Diện tích đất nông nghiệp trong xã là 420 ha.

Tình hình chăn nuôi trong xã có xu hướng giảm:

+ Trâu bò 435 con.

+ Heo 1.452 con.

+ Gia cầm 8.843con.

+ Gà 8.486 con.

+ Vịt 357 con.

 

2. GIÁO DỤC

Danh sách các trường trong xã:

+ Trường mầm non Phước An

+ Trường tiểu học Phước An 

+ Trường Trung học cơ sở Phước An.

Số giáo viên, nhân viên theo từng cấp lớp:

+ Tiểu học: 35 GV

+ Mầm non: 52 GV

+ THCS: 39 GV

Số học sinh theo từng cấp lớp:

+ Tiểu học: 1.030 học sinh

+ Mầm non: 434 cháu

+ THCS: 603 học sinh.