phuocan : Thông tin các ấp, khu phố Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các ấp, khu phố

 
New Page 1


ĐƠN VỊ ẤP BÀ TRƯỜNG

+ Đặc điểm:

- Tổng diện tích 8.795,86 ha

- Số hộ: 950 hộ

- Tổng dân số: 3.619 nhân khẩu.

- Dân tộc: Cộng đồng người Hoa 03 hộ, 04 nhân khẩu; Dân tộc ít người 06 hộ, 07 nhân khẩu.

- Tôn giáo: Phật giáo 07 hộ, Công giáo 18 hộ, Cao đài 06 hộ.

- Địa bàn dân cư: 17 tổ nhân dân.

 

+ Cơ cấu tổ chức:

- Trần Văn Chương - Bí thư Chi bộ - Trưởng ấp

- Nguyễn Thị Thùy Trang - Phó bí thư chi bộ.

- Phạm Minh Tâm - Phó ấp

- Lê Văn Lập - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 20 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Hội Người cao tuổi

 

 

 

ĐƠN VỊ ẤP BÀU BÔNG

+ Đặc điểm:

- Tổng diện tích 3.332,32 ha

- Số hộ: 596 hộ

- Tổng dân số: 2.339 nhân khẩu.

- Dân tộc: Công đồng người hoa … hộ, … nhân khẩu; Dân tộc ít người 01 hộ, 01 nhân khẩu.

- Tôn giáo: Phật giáo … hộ, Công giáo … hộ, Tinh lành … hộ.

- Địa bàn dân cư: 12 tổ nhân dân.

 

+ Cơ cấu tổ chức:

- Hồ Văn Nhu - Bí thư Chi bộ

- Lê Văn Đức - Phó bí thư chi bộ - Trưởng ấp

- Đỗ Thành Tài - Phó ấp

- Lê Văn Tuấn - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 17 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Hội Người cao tuổi

 

 

 

ĐƠN VỊ ẤP VŨNG GẤM

+ Đặc điểm:

- Tổng diện tích 2.202,11 ha

- Số hộ: 573 hộ

- Tổng dân số: 2.559 nhân khẩu.

- Dân tộc: Công đồng người hoa … hộ, … nhân khẩu; Dân tộc ít người 07 hộ, 25 nhân khẩu.

- Tôn giáo: Phật giáo 02 hộ, Công giáo 60 hộ, Tinh lành … hộ.

- Địa bàn dân cư: 10 tổ nhân dân.

 

+ Cơ cấu tổ chức:

- Nguyễn Văn Dũng - Bí thư Chi bộ

- Lương Văn Hồng - Phó bí thư chi bộ - Trưởng ấp

- Nguyễn Thành Long - Phó ấp

- Văn Thị Ánh Hồng - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 17 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Hội Người cao tuổi

 

 

 

ĐƠN VỊ ẤP QUỚI THẠNH

+ Đặc điểm:

- Tổng diện tích 609,74 ha

- Số hộ: 345 hộ

- Tổng dân số: 1.393 nhân khẩu.

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Công giáo 97 hộ, cao đài 04 hộ.

- Địa bàn dân cư: 07 tổ nhân dân.

 

+ Cơ cấu tổ chức:

- Phạm Thị Nhịn - Bí thư Chi bộ

- Lê Văn Mỹ - Phó bí thư chi bộ

- Nguyễn Bích Nhâm - Trưởng ấp

- Trần Minh Hoàng - Phó ấp

- Nguyễn Kim Phụng - Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp

- Chi bộ có 12 Đảng viên. Các tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên; Hội Nông dân; Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Hội Người cao tuổi