phuocan : Thông tin các tố chức đoàn thể Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin các tổ chức đoàn thể

 
New Page 1

DTN.jpg

ĐOÀN THANH NIÊN XÃ PHƯỚC AN

Đ/c: Trần Thị Huyền Trang - Bí thư xã Đoàn

Đ/c: Nguyễn Tiến Sơn - Phó bí thư xã đoàn.

Tổng số chi đoàn: 09 Chi đoàn. Trong đó có 04 chi đoàn ấp; 3 chi đoàn khối trường học, 01 chi đoàn Cơ quan, 01 chi đoàn Nhà trọ

Tổng số đoàn viên: 598 đoàn viên. Trong đó đoàn viên nồng cốt 296 chiếm tỷ lệ 49,5%. Đoàn viên là Đảng viên 45 chiếm tỷ lệ 7,5%.

 

 

HND.jpg

HỘI NÔNG DÂN XÃ PHƯỚC AN

Đ/c: Phạm Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội nông dân xã

Đ/c: Đỗ Văn Thuấn - Phó chủ tịch Hội nông dân xã.

Tổng số chi đoàn: 4 Chi hội gồm: Chi hội ấp Bà Trường; Chi hội ấp Vũng Gấm; Chi hội ấp Bàu Bông, Chi hội ấp Quới Thạnh.

Tổng số hội viên: 302 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 201 chiếm tỷ lệ 66,5%. Hội viên là Đảng viên 9 chiếm tỷ lệ 2,9%.

 

 

HPN.jpg

HỘI PHỤ NỮ XÃ PHƯỚC AN

Đ/c: Huỳnh Ngọc Thủy - Chủ tịch Hội phụ nữ xã

Đ/c: Nguyễn Thị Thùy Trang - P.Chủ tịch Hội phụ nữ xã.

Tổng số chi đoàn: 4 Chi hội gồm: Chi hội ấp Bà Trường; Chi hội ấp Vũng Gấm; Chi hội ấp Bàu Bông, Chi hội ấp Quới Thạnh.

Tổng số hội viên: 2290 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 1035 chiếm tỷ lệ 45,2%. Hội viên là Đảng viên 38 chiếm tỷ lệ 1,6%.

 

 

CCB.jpg

HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ PHƯỚC AN

Đ/c: Nguyễn Văn Quân - Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

Đ/c: Lê Văn Trương - Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã.

Tổng số chi đoàn: 4 Chi hội gồm: Chi hội ấp Bà Trường; Chi hội ấp Vũng Gấm; Chi hội ấp Bàu Bông, Chi hội ấp Quới Thạnh.

Tổng số hội viên: 84 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 40 chiếm tỷ lệ 47,6%. Hội viên là Đảng viên 25 chiếm tỷ lệ 29,7%.

 

 

NCT.jpg

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI XÃ PHƯỚC AN

Đ/c: Phạm Thị Nhịn - Chủ tịch Hội người cao tuổi xã

Đ/c: Lê Văn Lập - Phó chủ tịch Hội người cao tuổi xã.

Tổng số chi đoàn: 4 Chi hội gồm: Chi hội ấp Bà Trường; Chi hội ấp Vũng Gấm; Chi hội ấp Bàu Bông, Chi hội ấp Quới Thạnh.

Tổng số hội viên: 875 hội viên. Trong đó hội viên nồng cốt 356 chiếm tỷ lệ 40,6%. Hội viên là Đảng viên 26 chiếm tỷ lệ 2,9%.