nhontrach_phuthanh : Văn bản pháp lý liên quan Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Văn bản pháp lý liên quan

 
Select a date from the calendar.
 
Select a date from the calendar.
 
Tìm thấy  50  nội dung, được chia thành   2  trang
Số ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Nội dung
5191/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức lễ Công bố Nghị quyết số 673/NQ-UBTVQH14 ngày 10/4/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới hành chính một số ĐVHC cấp xã và thành lập thành phố Long Khánh thuộc tỉnh Đồng Nai. 10/05/2019
1095/STP-XDPBPL Văn bản số 1095/STP-XDPBPL ngày 25/4/2019 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai về việc hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2019 25/04/2019
1002/KH-SNN Kế hoạch số 1002/KH-SNN ngày 20/3/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v triển khai thực hiện Đề án Cấp nước sạch nông thôn tỉnh 2019-2020. 20/03/2019
4692_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Long Khánh. 28/12/2018
4691_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Vĩnh Cửu. 28/12/2018
4690_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cẩm Mỹ. 28/12/2018
4689_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tân Phú. 28/12/2018
4688_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thống Nhất. 28/12/2018
4687_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nhơn Trạch. 28/12/2018
4686_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Xuân Lộc. 28/12/2018
4685_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 TP. Biên Hòa 28/12/2018
4684_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Định Quán. 28/12/2018
4683_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Trảng Bom. 28/12/2018
4682_QD_UBND Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Long Thành 28/12/2018
69/QĐ-BNN-VPĐP Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 9/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. 09/01/2017
12/2017/QĐ-TTg Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng CP ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn NS trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của NS địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. 22/04/2017
875/QĐ-TTg Quyết định số 875/QĐ-TTg ngày 16/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ giao dự toán bổ sung từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017. 16/06/2017
1600/QĐ-TTg Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 16/08/2016
1760/QĐ-TTg Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 10/11/2017
40/2014/TT-BNNPTNT Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. 13/11/2014
372/QĐ-TTg Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. 14/03/2014
05/2017/TT-BNNPTNT Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/03/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 01/03/2017
1753/QĐ-UBND Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 23/05/2018 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020. 23/05/2018
4358/KH-UBND Kế hoạch số 4358/KH-UBND ngày 11/05/2017 thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 đến 2020. 11/05/2017
1217/QĐ-UBND Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 17/04/2017 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai. 17/04/2017
12