nhontrach_phuthanh : Tin CCHC của tỉnh Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tuyên truyền CCHC tỉnh

 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục p... (02/07/2019)
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính (02/07/2019)
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ bưu chính công ích trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.
Công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch ... (24/06/2019)
UBND tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
6 tháng đầu năm 2019, cải cách hành chính tiếp tục chuyển biến tích cực (21/06/2019)
Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), trong đó tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin vào g...
Đồng Nai ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính, công vụ năm 2019 (21/06/2019)
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính, công vụ năm 2019 nhằm để đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính, công vụ của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.
Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ở chính quyền cơ sở (20/06/2019)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh cho biết, trong 6 tháng cuối năm 2019, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) trong đó tập trung triển khai các giải pháp cải cách hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư cho doanh...
Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (31/05/2019)
Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, tỉnh đã rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính. Đặc biệt, v...
Nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính tại chính quyền cơ sở (05/04/2019)
Theo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết thủ tục hành chính các đơn vị, địa phương trong quý I/2019, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn của 20 sở, ngành, 11 UBND cấp huyện và 171 UBND cấp xã đạt 95%.
“Tập trung doanh nghiệp, hướng về cơ sở” (21/02/2019)
Đó là định hướng cải cách hành chính của Đồng Nai năm 2019 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái chỉ đạo.
Tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (15/02/2019)
Ông Lương Hữu Ích, Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cho biết, năm 2019, huyện Nhơn Trạch sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm eGov, phấn đấu luôn đạt tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn 95%.

     Next
Posts on:
Select a date from the calendar.