hungloc : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Hưng Lộc huyện Thống Nhất
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 
New Page 2


1. NGUỒN LAO ĐỘNG

Tổng số hộ trong xã: 2.639 hộ

Số nhân khẩu: 11.400 người

Số người trong độ tuổi lao động: 6.349

Tỷ lệ lao động nông nghiệp: 19%

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp: 81%

lednNTMHLoc.jpg

 

2. ĐẤT ĐAI

Tổng diện tích đất tự nhiên: 2.108 ha

Diện tích đất nông nghiệp: 1141,20 ha

Diện tích đất lâm nghiệp: 19,96 ha

Diện tích đất chuyên dùng: 124,38 ha

Diện tích đất ở: 806,48 ha

Diện tích đất chưa sử dụng: 0 ha

 

3. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Hiện trạng về thông tin liên lạc: đa số các hộ dân trên địa bàn xã đều có thiết bị nghe nhìn.

 

4. GIAO THÔNG

Đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua xã: nằm trên trục đường quốc lộ 1A

DgTTxHLoc.jpg

Số km đường chạy qua: 04 km

Hiện trạng hệ thống đường giao thông trong xã:

- Trên địa bàn xã có 02 tuyến đường huyện quản lý (đường Hưng Nghĩa - xã Lộ 25 và đường Trung tâm xã) chiều dài 12 km, toàn bộ đã được nhựa hóa.

- Đường trục xã, liên xã có 04 tuyến với tổng chiều dài 10,75 km, toàn bộ đã được nhựa hóa.

- Đường trục thôn, ấp, xóm có 18 tuyến với tổng chiều dài 8,926 km, toàn bộ đã được nhựa hóa/bê tông hóa.

- Đường trục chính nội đồng có 37 tuyến chiều dài 32,841 km, có 16,451/32,841 km được nhựa hóa/bê tông hóa.