hungloc : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với Website xã Hưng Lộc huyện Thống Nhất
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Thông tin lãnh đạo xã

 
New Page 1

nvhien.jpg
Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIỀN

Ngày tháng năm sinh: 20/08/1959

Chức vụ: thư Đảng ủy xã

Điện thoại: 0919.009597

 

kdtruong.jpg
Họ và tên: KHƯU ĐÔNG TRƯỜNG

Ngày tháng năm sinh: 13/08/1985

Chức vụ:  Thường trực Đảng ủy xã

Điện thoại: 0989.802395

 

htktuyen.jpg
Họ và tên: HUỲNH THỊ KIM TUYẾN

Ngày tháng năm sinh: 10/04/1981

Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 0923.222339

 

ddnghia.jpg
Họ và tên: ĐẶNG ĐÌNH NGHĨA

Ngày tháng năm sinh: 26/07/1978

Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐND xã

Điện thoại: 0919.479491

 

lecsu.jpg
Họ và tên: LÊ CÔNG SỰ

Ngày tháng năm sinh: 24/08/1971

Chức vụ:  Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0919.426215

 

nhphuoc.jpg
Họ và tên: NGUYỄN HỮU PHƯỚC

Ngày tháng năm sinh: 01/11/1967

Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND xã

Điện thoại: 0918.595936

 

Dobkhoa.jpg
Họ và tên: ĐỖ BÁ KHOA

Ngày tháng năm sinh: 28/11/1987

Chức vụ:  Chủ tịch UBMTTQVN xã

Điện thoại: 0902.520502