binhan : Thông tin lãnh đạo xã Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng Quý vị đến với Website xã Bình An huyện Long Thành
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Thông tin lãnh đạo xã

 

tranducloc.jpg

 

Họ và tên: Trần Đức Lộc
Ngày tháng năm sinh : 15/01/1976

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0908 748 567

Email: locduc1976@yahoo.com.vn

levanquyen.jpg

 

Họ và tên: Lê Văn Quyền

Ngày tháng năm sinh: 10/07/1971

Chức vụ: Thường trực Đảng ủy

Số điện thoại: 0936 526 120

Email:

nguyenvantam.jpg 

Họ và tên: Nguyễn Văn Tám

Ngày tháng năm sinh: 05/08/1971

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND

Điện thoại: 0918 522 557

Email:

nguyenthinguyethuong.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Ngày tháng năm sinh: 26/05/1988

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

Điện thoại: 0907 282 814

Email: nguyethuong254@gmail.com

truongvanhuong.jpg

 

Họ và tên: Trương Văn Hướng

Ngày tháng năm sinh: 15/12/1974

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

Điện thoại: 0907 757 012

Email: truongvanhuong559@gmail.com

phanducphu.jpg

 

Họ và tên: Phan Đức Phú

Ngày tháng năm sinh: 16/01/1983

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQ VN xã

Số điện thoại: 0916 784 740

Email: ubmttqxabinhan@gmail.com

phamthingocgiau.jpg

 

Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Giàu

Ngày tháng năm sinh: 08/07/1978

Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Điện thoại: 0937 215 128

Email: ngocgiaupnba@gmail.com

nguyenthanhkimhung.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Kim Thanh Hùng

Ngày tháng năm sinh: 06/07/1989

Chức vụ: Bí thư Đoàn Thanh niên xã

Điện thoại: 0933 424 200

Email: mrthanhhung89@gmail.com

voduyhoang.jpg

 

Họ và tên: Võ Duy Hoàng

Ngày tháng năm sinh: 19/08/1954

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

Điện thoại: 0765 882 709

Email:

nguyenhuuphu.jpg

 

Họ và tên: Nguyễn Hữu Phú

Ngày tháng năm sinh:  12/03/1965

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

Điện thoại: 0938 665 379

Email: