binhan : Lịch công tác và tiếp công dân Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng Quý vị đến với Website xã Bình An huyện Long Thành
Tìm kiếm
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Lịch công tác và tiếp công dân

 

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

+ Sáng: 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30

+ Chiều: 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30

    truso_xabinhan.png
Phòng một cửa UBND xã Bình An

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

 

 Họ và tên

Chức vụ

Thời gian

Ông Trần Đức Lộc

Chủ tịch HĐND xã

Thứ ba

Ông Nguyễn Văn Tám

Chủ tịch UBND xã

Thứ năm, thứ bảy

Ông Trương Văn Hướng

Phó Chủ tịch UBND xã

Thứ hai, thứ tư, thứ sáu

Bà Nguyễn Thanh Loan

Công chức Tư pháp - Hộ tịch

Thứ hai, thứ tư, thứ sáu

 

 

THÔNG TIN CBCC TRỰC BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ XÃ

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian

1

Trương Văn Hướng

Phó Chủ tịch UBND xã

Hàng tuần

2

Nguyễn Thanh Loan

Công chức tư pháp hộ tịch

Hàng tuần

3

Nguyễn Thị Văn

Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng – Môi trường

Hàng tuần

4

Cao Xuân Hưng

Công chức Văn hóa – xã hội

Hàng tuần

5

Bùi Thị Lệ

Cám bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

Hàng tuần