quangtrung : Chính sách khoa học và công nghệ Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII Updated15-10-2021 03:49
Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 2.744 điểm cầu với hơn 77.000 đại biểu tham dự, trong đó có 3 điểm cầu cấp trung ương, 73 điểm cầu cấp tỉnh, 690 điểm cầu cấp huyện, 1.981 điểm cầu cấp xã.


Tham dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) gồm đại diện Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ KH&CN, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ. Đồng chí Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Bộ chủ trì điểm cầu của Bộ KH&CN.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn thông báo khái quát những kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII.

Theo đó, Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII diễn ra từ ngày 04 - 07/10 đã họp bàn, thảo luận về các nội dung: Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2022 - 2024; Lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; Kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Theo đồng chí Lại Xuân Môn, khi cho ý kiến về các nội dung trên, Hội nghị đã thống nhất đánh giá, năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2021-2030 và các kế hoạch 5 năm 2021-2025 trong bối cảnh đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức so với năm 2020 nhưng chúng ta vẫn đạt được một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, như: đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp và kiện toàn các chức danh quan trọng của Nhà nước; đất nước vẫn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát; thu ngân sách nhà nước vượt dự toán, cơ bản đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng, chống Covid-19 và các nhiệm vụ cấp bách khác.

Từ những kết quả đạt được và hạn chế trong 9 tháng qua, Hội nghị đã xác định nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 3 tháng còn lại của năm 2021 là chủ động theo dõi, dự báo sát tình hình trong và ngoài nước, quyết liệt hành động, triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra theo các nghị quyết, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Tập trung ưu tiên phòng, chống dịch Covid-19. Khẩn trương rà soát, tháo gỡ nhanh các khó khăn, vướng mắc; xử lý các vấn đề tồn đọng, điểm nghẽn, giảm thiểu các thủ tục và chi phí trong sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa; đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; cơ cấu lại một số ngành, lĩnh vực quan trọng và doanh nghiệp bị tác động trực tiếp vì Covid-19 để tạo nền tảng cho việc  phục hồi các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp từ năm 2022 trở đi. Đẩy mạnh ứng dụng KH,CN&ĐMST trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế…

Ban Chấp hành Trung ương xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 là phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 hiệu quả để sớm mở cửa trở lại; tận dụng tốt các cơ hội thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội với các giải pháp tổng thể kích thích nền kinh tế, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động, không để suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn; bảo vệ các doanh nghiệp trong các lĩnh vực chủ đạo của nền kinh tế… Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế.

Rà soát, hoàn thiện về thể chế và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội. Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chủ động tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao vaccine. Phấn đấu năm 2022, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước đạt 6 - 6,5%.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cũng dự báo, trong năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường; có thể còn bùng phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới, lây lan nhanh và nguy hiểm hơn. Từ đó, cần có lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh, các báo cáo viên, tuyên truyền viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tập trung tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII với 2 vấn đề lớn trọng tâm; tuyên truyền sâu rộng các nội dung trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động.

Đó là tuyên truyền một số vấn đề của kinh tế - xã hội của 9 tháng đầu năm 2021 và phương hướng 3 tháng còn lại năm 2021 và kế hoạch của năm 2022. Tuyên truyền về tình hình kết quả đạt được, các bài học kinh nghiệm rút ra, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong thời gian tới. Cùng với đó là tuyên truyền khẳng định các nội dung về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, tuyên truyền, nhấn mạnh một số điểm mới đã được Hội nghị thảo luận thông qua...

Đồng thời, tuyên truyền những thông điệp mạnh mẽ trong các phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần này, nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, góp phần chuyển biến tình hình thật sự có hiệu quả rõ rệt.

Đảng ủy Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị thông báo nhanh Kết quả Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII với hình thức kết nối trực tuyến điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương

Nguồn: truyenthongkhoahoc.vn

Posts on:
Select a date from the calendar.