page load: 0x80070002getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object.getnameThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.getdtThe request failed with HTTP status 503: Service Unavailable.data bound Object reference not set to an instance of an object. Trang - home
longphuoc : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Xã Long Phước họp mặt đầu năm mới và tiến hành làm việc ngày đầu tiên xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tại buổi họp mặt có đầy đủ các đồng chí lãnh đạo xã và toàn thể cán bộ công chức, viên chức của xã, lãnh đạo địa phương chúc tết năm mới, và lì xì đầu năm triển khai một số công tác đầu năm đó là công tác giao quân và tổ chức tham gia hội trại tòng quân năm 2024. Sau khi họp mặt đã bắt tay ngay vào làm việc.

Tiếng Việt | English
tim kiem