Tất cả các xã : Thủ tục hành chính Tất cả các xã
Tiếng Việt | English

 

 Liên kết Website

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[2]‬

 
 

 Website trong Tỉnh ‭[1]‬

 

 

 Thủ tục hành chính

 
Nội dung tìm
Tìm theo
Sắp xếp
Lĩnh vực

Tên thủ tụcLĩnh vực
e Lĩnh vực thương mại
* * Thủ tục thành lập trung tâm văn hóa thể thao - học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn Lĩnh vực tôn giáo
* Thủ tục xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Lĩnh vực giáo dục và đào tạo
* Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Lĩnh vực công nghiệp
* Thủ tục thành lập; Thủ tục sáp nhập, chia, tách; Thủ tục giải thể; Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục của trường mầm non Lĩnh vực thương mại
* Thủ tục thành lập; Thủ tục sáp nhập, chia, tách; Thủ tục giải thể; Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục của trường tiểu học Lĩnh vực tài chính, hành chính sự nghiệp
* Thủ tục thành lập; Thủ tục sáp nhập, chia, tách; Thủ tục giải thể; Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục của trường trung học cơ sở Lĩnh vực thi đua khen thưởng
* Thủ tục tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học cơ sở; tiểu học; mầm non Lĩnh vực quản lý vốn đầu tư
* Thủ tục thành lập Trung tâm Học tập cộng đồng cấp xã, thị trấn Lĩnh vực tôn giáo
Có 9 thủ tục, được chia thành 1 trang  
 

 Thông báo

 
ĐĂNG NHẬP