xuandinh : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Content News

 
Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế Updated10-12-2021 10:54
Trong năm 2021, dịch Covid-19 đã tác động nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng. Kết quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2021 có 10 chỉ tiêu vượt, 27 chỉ tiêu đạt, 3 chỉ tiêu không đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra, có 2 chỉ tiêu không đủ cơ sở để đánh giá.
 

Ngành nông nghiệp năm 2021 vẫn giữ mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020
Theo đánh giá của UBND tỉnh Đồng Nai, năm 2021, kinh tế của tỉnh tăng trưởng chậm, tăng 2,29% so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ chỉ tăng 2,01%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,1%; thu hút đầu tư nước ngoài và trong nước, doanh nghiệp đăng ký thành lập mới so với cùng kỳ năm 2020 đều giảm. Lĩnh vực y tế bị ảnh hưởng nặng nề do tập trung toàn bộ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất vào công tác phòng, chống dịch. Trong bối cảnh đó, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện “mục tiêu kép”, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.
Tỉnh đã chỉ đạo, thực hiện kịp thời, nghiêm túc, quyết liệt các chỉ đạo, điều hành của Đảng, Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19…Do vậy, các doanh nghiệp an tâm sản xuất, đảm bảo hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp được liên tục; đời sồn người dân ổn định, góp phần lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt hơn 214 ngàn tỷ đồng, tăng 2,29% so với cùng kỳ, không đạt mục tiêu Nghị quyết (mục tiêu Nghị quyết tăng trên 8,5%); GRDP bình quân đầu người năm 2021 dự ước đạt hơn 119 triệu đồng, không đạt mục tiêu (mục tiêu Nghị quyết là 131,1 triệu đồng).
Sản xuất công nghiệp năm 2021 chịu tác động ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng thấp. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 đạt 707.829 tỷ đồng, tăng 4,45% so với cùng kỳ.
Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn, trong đó ngành thương mại dịch vụ chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Dự ước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2021 đạt hơn 187 ngàn tỷ đồng, tăng 2,01% so với cùng kỳ.
Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng xuất khẩu tăng 12,76% so với cùng kỳ; cán cân thương mại hàng hóa năm 2021 ước tính xuất siêu khoảng 1,25 tỷ USD. Thu hút đầu tư trong nước ước đạt trên 17 ngàn tỷ đồng; đầu tư trực tiếp nước ngoài là 1.300 triệu USD. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ước đạt 3.400 doanh nghiệp.
Tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 62,3 ngàn tỷ đồng, đạt 132% dự toán đầu năm và tăng 12% so với cùng kỳ.
Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2021 đạt hơn 187 ngàn tỷ đồng 
Ngành nông nghiệp năm 2021 vẫn giữ mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2020. Dự ước giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt trên 45 ngàn tỷ đồng, tăng 3,43% so với cùng kỳ. Tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới đảm bảo theo kế hoạch. Dự kiến đến cuối năm 2021 có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 56/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và  khu dân cư kiểu mẫu.
Các lĩnh vực văn hóa xã hội, chính sách, an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ. Trong năm 2021 đã giải quyết việc làm cho khoảng 50 ngàn lượt người; ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho gần 37,5 ngàn người; tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 42 ngàn lượt người; tuyển mới đào tạo khoảng 70 ngàn người; hoàn thành đưa vào sử dụng 273 căn nhà ở xã hội; toàn tỉnh giảm 10% hộ nghèo A. Công tác quốc phòng an ninh trên địa bàn bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Đồng Nai đang phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức. Cụ thể, dịch covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đe dọa sức khỏe, tính mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, các vấn đề an sinh, xã hội của tỉnh. Sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ. Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt bệnh viêm da nổi cục trâu, bò đã xâm nhập vào địa bàn tỉnh từ tháng 5/2021; dịch tả heo Châu Phi có nguy cơ bùng phát trở lại; tình hình tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, giá bán các thành phẩm nông, lâm, thủy sản xuống thấp, nhất là giá heo, giá gà giảm sâu trong thời gian dài. Giải ngân vốn đầu tư công chậm, chưa đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài và đăng ký thành lập mới doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ năm 2020. Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều khu vực dịch vụ chịu thiệt hại nặng nề, nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ ăn uống, vận tải, nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm mạnh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng thấp…
Tại Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 vừa được HĐND tỉnh thông qua vào kỳ họp cuối năm 2021, Đồng Nai đặt mục tiêu năm 2022 tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đột phá; các giải pháp nâng cao chất lượng thu hút đầu tư và hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài tại địa phương; đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Đảm bảo an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục tập trung xây dựng bộ máy các cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị và an toàn, an ninh trên địa bàn.
P.Hương

Posts on:
Select a date from the calendar.