xuandinh : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 
Lĩnh vực kinh tế:Giá trị GDP trên địa bàn (GCĐ1994) tăng bình quân 16% so với kế hoạch, tăng 2,5% so với cùng kỳ
Trong đó:
Nông nghiệp: tỉ lệ bình quân tăng 6 % so KH,
 Công nghiệp – Xây dựng: tỉ lệ tăng bình quân 22 %
Dịch vụ: tăng bình quân 25.9 %
Lĩnh vực trồng trọt :
- Cây hàng năm: Để chủ động về nguồn nước đã chỉ đạo nhân dân, vụ đông xuân chuyển đổi từ lúa sang bắp cao sản với diện tích gieo 3/5.2 ha đạt 57%. Sản lượng năng suất bình quân đạt 7.5 tấn/ha. Đạt 100% so với kế hoạch. Vụ lúa hè thu 5,2 ha. Hiện nay phát triển tốt, không dịch bệnh, ước năng suất 58 tạ/ha, sản lượng 30,1 tấn.
 * Cây lâu năm: Do ảnh hưởng thời tiết thất thường nắng hạn kéo dài các loại cây trồng lâu năm bị ảnh hưởng nên năng suất kém, thất thu khoảng 20%.
- Tiêu : 14 ha, NS bình quân 31,5 tạ/ha. Sản lượng 44,1 tấn; đạt 100% KH
- Điều : 4 ha, NS bình quân 15 tạ/ha. Sản lượng 6 tấn; đạt 100% KH
- Cây ăn quả : 963 ha
* Chôm chôm : 853 ha (trong đó diện tích cho sản lượng là 730 ha) NS bình quân 208 tạ/ha. Sản lượng 15.184 tấn.
* Sầu riêng: 98 ha (trong đó diện tích cho sản lượng là 98 ha), NS bình quân 56 tạ/ha. Sản lượng 548 tấn.
+ Tập trung chỉ đạo nhân dân trên địa bàn chuyển đổi cơ cấu cây trồng giống mới NS cao, hiệu quả kinh tế được 140 ha gồm cao su, chôm chôm và sầu riêng đang chăm sóc phát triển tốt.
* Trên lĩnh vực nuôi trồng nấm mèo có 120 hộ lò nấm và 400 hộ nuôi trồng nấm mèo với trên 6.500.000 bịch nấm ước năng suất đạt 55 kg/1000 bịch sản lượng 357 tấn giá trị sản xuất khoảng 5 tỷ đồng. Trên lĩnh vực này đó giải quyết được 325 lao động.
* Kế hoạch chăm sóc, trồng cây rừng: lập kế hoạch và tổ chức trồng 1.100 cây dầu và 400 cây sao trên hệ thống giao thông nông thôn.
Lĩnh vực chăn nuôi:
Tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh chăn nuôi về gia cầm, gia súc trên địa bàn, trong 6 tháng đầu năm đạt được: Bò:115 con, heo: 12.160 con, gia cầm: 131.343 con đạt 100% so với kế hoạch (trên địa bàn về trang trại gia cầm: 8 trại với 65.000 con, gia súc: 15 trang trại với 8.100 con).

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch trên gia cầm trong nhân dân,tổ chức phung khử trùng tiêu độc đạt 100% và tổ chức tiêm phòng gia súc đợt 1 được 3.200 con gia súc đạt 88,8% và 53.433 gia cầm đạt 100% đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Qua nắm tình hình hiện nay trên địa bàn không phát hiện dịch bệnh.