page load: 0x80070002 Trang - home
vinhan : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Triển khai tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND huyện Vĩnh Cửu về việc triển khai tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; UBND thị trấn Vĩnh An triển khai tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Công tác giáo dục, y tế năm 2018

Các trường hoàn thành chương trình giảng dạy năm học 2017 – 2018, kết quả; Khối mầm non tổng số trẻ là 1060 trẻ, số trẻ mẫu giáo 5 tuổi 496 trẻ, số cháu 5 tuổi ra lớp 100%. Khối tiểu học tổng số học sinh là 2.551 học sinh, tỷ lệ học sinh đạt 98,58% học sinh, tỷ lệ học sinh chưa đạt 1,42%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học 100%. Khối trung học cơ sở: tổng số học sinh là 1.787 học sinh, tỷ lệ học sinh giỏi 24,95%, tỷ lệ học sinh khá 37,94%, tỷ lệ học sinh trung bình 34,10 %, tỷ lệ học sinh yếu 3,01 tỷ lệ học sinh kém 0%. Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình THCS đạt 99,08%.

Lễ giao vốn quỹ hộ trợ nông dân nguồn ngân sách huyện tại thị trấn Vĩnh An

Chiều ngày 30/11/2018, tại phòng họp UBND, hội nông dân thị trấn Vĩnh An đã tổ chức trao số tiền 500.000.000đ của dự án “chăn nuôi bò sinh sản” hỗ trợ cho 20 hội viên vay từ nguồn ngân sách huyện. Đến dự có ông Trần Văn Tâm - Chủ tịch hội ND huyện, các ông trong ban điều hành quỹ HTND huyện, đại diện cấp ủy - UBND thị trấn và các hội viên nông dân được hỗ trợ vốn

cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter