page load: 0x80070002getnameItem does not exist. It may have been deleted by another user. Trang - home
vinhan : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
Ngày 06/11/2022 khu phố 4 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là địa phương tổ chức ngày hội điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

Ngày 06/11/2022 khu phố 4 tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là địa phương tổ chức ngày hội điểm của tỉnh trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Đến dự có các ông Nguyễn Tất Độ - Phó CT UB MTTQVN tỉnh Đồng Nai;ông Đỗ Văn Bể-HUV-Chính trị viên-Ban CHQS huyện Vĩnh Cửu; ông Lê Ngọc Hiếu- HUV Huyện ủy-Chủ nhiệm UBKT huyện ủy huyện Vĩnh Cửu; bà Phạm Thị Chung-Phó CT UBMTTQVN huyện Vĩnh Cửu; ông Thái Tam Sơn- TVHU-Bí thư Đảng ủy thị trấn Vĩnh An; bà Phạm Thị Ngát-Phó Bí thư thưởng trực Đảng ủy thị trấn Vĩnh An; ông Trần Văn Hùng-Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh An; ông Phạm Quang Huy-PCT HĐND thị trấn Vĩnh An; ông Hoàng Đình Nhân-CT MTTQVN thị trấn Vĩnh An cùng đại diện các ban ngành đoàn thể từ thị trấn và khu phố. Ngày hội là dịp để các cấp, các ngành và Nhân dân ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. biểu dương sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời cũng là dịp tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có nhiều thành tích trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng đô thị văn minh. Tại Ngày hội, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Tất Độ-Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Đồng Nai, tặng lẵng hoa chúc mừng và có phần quà động viên, khích lệ tinh thần Ban Vận động KP4 cùng 05 hộ gia đình tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào của khu phố trong năm qua. Dịp này, UBMTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Cửu khen thưởng 06 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện phong trào các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và có nhiều đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương. UBND thị trấn Vĩnh An khen thưởng cho 01 tập thể, 01 gia đình và 03 cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn thị trấn năm 2022 và trao khen thưởng thành tích các môn thi đấu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cho các đội. Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Tất Độ - Phó CT UB MTTQVN tỉnh Đồng Nai vui mừng trước những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Vĩnh An trong công tác đoàn kết, tập hợp Nhân dân thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Để phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương trong thời gian tới, ông Nguyễn Tất Độ - Phó CT UB MTTQVN tỉnh Đồng Nai đề nghị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết Nhân dân, phát huy truyền thống tốt đẹp, tương thân, tương ái trong đời sống, trong phát triển kinh tế và các hoạt động văn hóa, xã hội. Quan tâm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, chính sách an sinh xã hội ở địa phương...

cat tim kiem
cat action
cat left
ffooter