trangbom : Nội dung - Nông thôn mới Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với website thị trấn Trảng Bom huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Content News

 
​Biên soạn và triển khai nội dung giáo dục địa phương Updated03-01-2020 01:51
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức biên soạn và triển khai nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn Đồng Nai.

 Bộ tài liệu giáo dục địa phương Đồng Nai sẽ bao gồm các vấn đề văn hóa, lịch sử truyền thống của Đồng Nai; các vấn đề về địa lý, kinh tế, hướng nghiệp của tỉnh; các vấn đề chính trị, xã hội, môi trường…(Ảnh minh họa)

Bộ tài liệu giáo dục địa phương Đồng Nai sẽ bao gồm các vấn đề văn hóa, lịch sử truyền thống của Đồng Nai; các vấn đề về địa lý, kinh tế, hướng nghiệp của tỉnh; các vấn đề chính trị, xã hội, môi trường…Theo kế hoạch ban hành, mục đích là xây dựng được chương trình, nội dung giáo dục địa phương tỉnh Đồng Nai về những kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử, truyền thống, địa lý kinh tế, hướng nghiệp, chính trị - xã hội và môi trường của tỉnh; bổ sung cho nội dung Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Bộ tài liệu giáo dục địa phương Đồng Nai được thống nhất sử dụng trong các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh, đảm bảo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.

Theo yêu cầu, Bộ tài liệu giáo dục địa phương Đồng Nai phải có nội dung mở để có thể thường xuyên cập nhật, bổ sung các thông tin phù hợp; nội dung, kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt của nội dung giáo dục địa phương trong từng cấp học; đảm bảo thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ, năng lực nhận thức, định hướng nghề nghiệp của học sinh làm cơ sở để đánh giá kết quả giáo dục.

Thảo Lam
Posts on:
Select a date from the calendar.
 
gjgjg