trangbom : Nhiệm vụ KHCN địa phương Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với website thị trấn Trảng Bom huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

 

 Nhiệm vụ KHCN địa phương

 
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất bưởi da xanh đạt tiêu c... (06/07/2020)
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP và liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Xây dựng mô hình điểm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo thâm canh tăng năng... (20/04/2020)
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình điểm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo thâm canh tăng năng suất, chất lượng cây cà phê và điều ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản phục vụ phát triển ki... (20/04/2020)
1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại hai xã miền núi An Viễn, Đồi 61- huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

    
Posts on:
Select a date from the calendar.
 
gjgjg