page load: 0x80070002 Trang - home
trangbom : home Xã An Viễn huyện Trảng Bom
Chào mừng quý vị đến với website thị trấn Trảng Bom huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Giao ban UBND tháng 4

Chiều ngày 26 tháng 4 năm 2019 tại hội trường B UBND thị trấn. UBND thị trấn tiến hành họp giao ban UBND thị trấn Tháng 4 đến tham dự có lãnh đạo Đảng ủy-HĐND- UBND thị trấn, các ban ngành đoàn thể, trưởng các khu phố

Sơ kết thực hiện chỉ thị 05/CT/TW

Sáng ngày 25 tháng 6 năm 2020 tại hội trường A UBND thị trấn. Đảng ủy thị trấn tổ chức sơ kết thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 đã đạt được những kết quả như sau:

Hội nghị hợp thương bầu cử trưởng khu phố

Thực hiện kế hoạch số 21/KHPH-UBND-UBMTTQ ngày 6 tháng 3 năm 2020 của UBND và ủy ban mặt trận tổ quốc thị trấn Trảng Bom về bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2020-2025 và nhân sự tham gia thanh tra nhân dân thị trấn nhiệm kỳ 2020-2022

Hội Cựu chiến binh tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm

Thực hiện kế hoạch của Hội cựu chiến binh Huyện, sự chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn hội cựu chiến binh tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 theo báo cáo trong 6 tháng cuối năm 2020 hội cựu chiến binh thị trấn đã đạt được những kết quả như sau

Để nuôi ong mật hiệu quả cao: Phải bắt đầu từ con giống tốt

Nuôi ong lấy mật theo quy trình VietGAP đã giúp nhiều hộ dân ở Yên Thế (Bắc Giang) nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, từ đó hình thành nên một số hợp tác xã chăn nuôi ong giúp nhau cùng phát triển.

gjgjg