giatan1 : Tiềm năng KTXH Xã An Viễn huyện Trảng Bom
 

 Link

 
 

 The provincial websites

 
 

 Dost of the provinces

 

Lượt Truy Cập
 

 Tiềm năng KTXH

 
New Page 2


1. NGUỒN LAO ĐỘNG

Tổng số hộ trong xã: 3.816 người

Số nhân khẩu: 16.162 người

+ Tỷ lệ lao động công nghiệp: 33,82%

+ Tỷ lệ lao động nông nghiệp: 33,38%

+ Tỷ lệ lao động thương mại - dịch vụ: 26,73 %

 

2. ĐẤT ĐAI

Tổng diện tích đất tự nhiên 2.066 ha - Tỷ lệ: 100%

Diện tích đất nông nghiệp: 1.172,7 ha - Tỷ lệ: 56,75%

Diện tích đất lâm nghiệp: 106,5 ha - Tỷ lệ: 5,15%

Diện tích đất chuyên dùng: 53,98 ha - Tỷ lệ: 2,61%

Diện tích đất ở: 103,4 ha - Tỷ lệ: 5%

Diện tích đất chưa sử dụng: 629,42 ha - Tỷ lệ: 30,4%

Hiện trạng sử dụng đất: phần lớn đất đai của xã sử dụng cho mục đích nông nghiệp

Thông tin về tài nguyên đất của xã:

- Tên tài nguyên đất : đất đỏ bagian

- Vùng phân bố: toàn xã

- Tính chất tài nguyên: trồng các loại cây công nghiệp

- Mục đích sử dụng: trồng cây công nghiệp

- Nguồn lợi thu được: từ sản lượng các loại cây ăn trái.

 

3. TÀI NGUYÊN RỪNG

Diện tích rừng: 106,5 ha

Các loại cây trồng rừng: sao, tràm, xoan

Mật độ: phân tán

Hiệu quả kinh tế: diện rừng phòng hộ, nguồn nước hồ Trị An

 

4. THẮNG CẢNH DU LỊCH, DI TÍCH LỊCH SỬ

Tên thắng cảnh: đang làm hồ sơ: “Danh Lam thắng cảnh Thác Suối Reo”

Địa chỉ: khu Thánh Tâm, thuộc ấp Dốc Mơ 3.

 

5. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Hiện trạng về tình hình thông tin liên lạc của xã: hệ thông loa đài, truyền tin thông suốt trong toàn xã, nhiều hộ có cả tivi và đài truyền thanh.

Số máy: 2.611/tổng số hộ 2.901.

 

6. GIAO THÔNG

Đường quốc lộ, tỉnh lộ chạy qua xã: Quốc lộ 20

Số km đường chạy qua: 6km

Hiện trạng hệ thống đường giao thông trong xã: Đường nhựa và bê tông xi măng

Số km đường nhựa: 5,900 km

Số km đường đất: 3 km (chủ yếu ở các đường rẫy ở xa).


Tiếng Việt | English
tim kiem